Szkolenia

Obsługa trudnego klienta

  • rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze klienta
  • typologia klientów pod kątem trudnych sytuacji
  • asertywność w obsłudze “trudnego klienta”
  • techniki radzenia sobie w sytuacji trudnej
  • profesjonalna obsługa klienta
  • radzenie sobie z manipulacją i krytyką klienta

 

Radzenie sobie ze stresem

  • zjawisko stresu i jego dynamika
  • czynniki osobowościowe podatności na stres
  • zjawisko i symptomy wypalenia zawodowego
  • schematy psychologiczne w wypaleniu zawodowym