SZKOLENIA “TRUDNE SYTUACJE Z KLIENTEM”

Czy chcesz zachować profesjonalizm w obliczu tzw. trudnego klienta i poznać techniki radzenia sobie w stresujących sytuacjach?

Czy chcesz zbudować profesjonalny zespół, nastawiony na klienta i rozwiązywanie jego problemów, bazujący nie tylko na wiedzy, kompetencjach, ale też dużej elastyczności?

Jeżeli tak, to pozwól się zaprosić na Szkolenia “Trudny klient”, które łączy najbardziej skuteczne elementy coachingu, warsztatów, wymianę doświadczeń i ćwiczenia nabytych w trakcie szkolenia umiejętności.

Co zyskasz?:

– Poznasz różne typy klientów i sposoby, techniki, narzędzia i metody skutecznej komunikacji z nimi.

– Zdobędziesz wiedzę jak zbudować u osób obsługujących nastawienia pro klient, mającego na celu udzielenie pomocy klientowi i sprawnego rozwiązanie problemu.

– Zidentyfikujesz własne mocne strony i uzyskasz wiedzę jak doskonalić swoje umiejętności efektywnego reagowania podczas obsługi klienta trudnego.

– Nauczysz się skutecznych Technik i metod asertywności przydatnych przy obsłudze trudnego klienta.

Forma Szkolenia:
Serdecznie zapraszam na szkolenia indywidualne na żywo lub online

Czas trwania: 8 h dydaktycznych

Cena (zawiera materiały szkoleniowe): 5 999 zł

   

   SZKOLENIA “RADZENIE SOBIE ZE STRESEM”

  Czy chcesz nauczyć się kontrolować poziom stresu, optymalizować jego poziom, niwelować jego negatywne skutki, a nawet świadomie wykorzystywać go do polepszenia funkcjonowania w życiu codziennym?

  Wszystkie emocje zarówno pozytywne jak i negatywne są integralną częścią naszego życia. Niezmiernie ważne z punktu widzenia zdrowia psychicznego i fizycznego jest, aby nasza reakcja zwłaszcza na emocje negatywne była zbalansowana, co nie jest łatwą sprawą.

  Dlatego serdecznie zapraszam na szkolenia radzenia sobie ze stresem, na którym posługuje się najnowszymi i najbardziej skutecznymi technikami kontroli i zarządzania stresem.

  Korzyści szkolenia:

  – Zdobędziesz praktyczne narzędzia analizy i autoanalizy zwiększające samoświadomość.

  – Nauczysz się jaki jest twój wzorzec reakcji na stres, a dzięki temu lepiej poznasz siebie i swoje schematy postępowania.

  – Zdobędziesz wiedzę jak radzić sobie w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowej decyzji i jak radzić sobie w sytuacjach gdy działa za dużo bodźców.

  – Dowiesz się co zwiększy efektywność twojej pracy.

  – Dzięki nabytej wiedzy będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje.

  Wzmocnisz wiarę we własne siły.

  – Poznasz konkretne techniki i ćwiczenia relaksacyjne.

  – Zaczniesz budować swoje działania w oparciu na rozwiązywanie problemu a nie skupianiu się na nich.

  Forma :
  Indywidualne na żywo lub online

  Czas trwania: 8h dydaktycznych

  Cena: 5 990 zł 

  SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA CZASEM

  Czy jesteś osobą która żyje w nieustannym “niedoczasie”?

  Czy chciałbyś aby twoje działania były możliwie najbardziej efektywne przy jednoczesnym zmniejszaniu włożonego wysiłku, zachowaniu trzeźwości umysłu, poczuciu kontroli nad sytuacją i spokoju?

  Jeżeli interesują Cię te zagadnienia to serdecznie zapraszam Cię na kurs zarządzania czasem, w którym bazując na swym bogatym doświadczeniu i wiedzy pokażę Ci jak najlepiej rozwinąć umiejętności efektywnego nim zarządzania.

  Korzyści z kursu:

  – Poznasz najskuteczniejsze metody, techniki i narzędzia zarządzania czasem.

  – Sprecyzujesz swoje priorytety, cele, nauczysz się reagować zadania oraz planować długo i krótkoterminowo swoje działania w oparciu o wytyczone wartości.

  – Dowiesz się jak skutecznie i miarodajnie monitorować swoje postępy.

  – Otrzymasz skuteczne wskazówki jak pracować pod presją czasu, działać w codziennych zadaniach bezstresowo i z większą koncentracją.

  – Dowiesz się od czego zależy osobista produktywność, jaki masz styl zarządzania i jak możesz podnieść swoją efektywność.

  – Podniesiesz poziom samokontroli, samodyscypliny i wytrwałości.

  Forma szkolenia:
  Indywidualne na żywo lub online

  Czas trwania szkolenia: 8h dydaktycznych

  Cena: 5 990 zł

  Szkolenie z tworzenia wizerunku własnej marki

  Czy chcesz samodzielnie i profesjonalnie tworzyć wizerunek swojej marki w Social Mediach wykorzystując najskuteczniejsze narzędzia, metody i techniki?

  Czy chcesz stworzyć spójny, pozytywny wizerunek firmy, dzięki któremu zbudujesz zaufanie w świadomości klientów i stworzysz lojalny zespół?

  Wizerunek firmy czyli elementy graficzne (logo, nazwa firmy), marketingowe i komunikaty to nie stały stan, a proces który ulega przemianom, który powinien podlegać ścisłej analizie i kontroli, i być regulowany i kształtowany dzięki starannie zaplanowanej strategii.

  Zapraszam na szkolenie, w którym nauczę Cię tych umiejętności.

  Korzyści ze szkolenia:

  – Zbudujesz pozytywny wizerunek, który wzbudzi zaufanie i lojalność klientów.

  Zwiększysz efektywność sprzedaży dzięki nabytej wiedzy z zakresu budowania wizerunku marki.

  – Stworzysz lojalny, sprawnie działający zespół doceniający prestiż firmy.

  – Nauczysz się diagnozować swoje cele i potrzeby wizerunkowe, dowiesz się jak je planować i jakich narzędzi używać.

  – Dowiesz się jaki archetyp marki prezentujesz, styl komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co jest kluczowe w procesie tworzenia spójnego wizerunku marki.

  – Nauczysz się w jaki sposób nadać swoim produktom unikatowych, niepowtarzalnych cech, które podniosą ich wartość i wyróżniają na tle konkurencji.

  – Dowiesz się jak utrwalić i utrzymać pozytywny wizerunek firmy.

  Forma szkolenia:
  Indywidualne na żywo lub online

  Cena:5 990 zł